T c h a j   Ť i   Č c h ü a n

Obrázky a video k sestavě Taiči "24 forem" styl Jang

Pomůcka k oživování paměti.

JIH
VÝCH.--|--ZÁPAD
SEVER


SESTAVA 24 FOREM
 
(1) Úvodní část - kroky na východ, 5 forem
(2) Opičí část - kroky na západ, 3 formy
(3) Oblačná část - kroky na východ, 6 forem
(4) Hadí část kroky na západ, 6 forem
(5) Závěrečná část - obraty, 4 formy
(*) Přehledný obrázek celé sestavy - pohledy:
    | z nebes  |  ze severu  |  z jihu  |
(*) Video celé sestavy na You Tube: spustit - záběr ze severu (zezadu)

Nastavení smyčku videa You Tube: Kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Smyčka". U krátkého videa je dobré nejdříve zastavit video, nastavit smyčku a znovu spustit video.
Zvětšit obraz se dá kliknutím na poslední značku dolní lišty pod videem.
 
(1) Úvodní část (5 forem)

 Výchozí postoj (postoj k jihu)
výchozí postoj - půdorys      výchozí postoj - z jihu
 1. Zvedání energie
  Video You Tube | z jihu |
  Video stáhnout   | z jihu |
zvedání energie - půdorys      zvedání energie - z jihu
 2. Prohrábnutí hřívy divokého koně
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
  Video stáhnout  | z jihu | ze severu |
prohrábnutí hřívy divokého koně - půdorys      prohrábnutí hřívy divokého koně - z jihu
 3. Bílý jeřáb rozpíná křídla
  Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |
  Video stáhnout   | z jihu | ze severu | z východu |
bílý jeřáb rozpíná křídla - půdorys      bílý jeřáb rozpíná křídla - z jihu
 4. Oprášení kolena
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
  Video stáhnout   | z jihu | ze severu |
oprášení kolena - půdorys      oprášení kolena - z jihu
 5. Brnknutí na loutnu
  Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |
  Video stáhnout   | z jihu | ze severu |
brnknutí na loutnu - půdorys      brnknutí na loutnu - z jihu

Nahoru

(2) Opičí část (3 formy)

 6. Odtlačení opice
    You Tube | z jihu | ze severu |
odtlačení opice - půdorys odtlačení opice - z jihu
 7. Pohlazení páva po ocase zleva
  Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |
pohlazení páva po ocase zleva - půdorys      pohlazení páva po ocase - z jihu
 8. obrat a Pohlazení páva po ocase zprava
  Video You Tube | z jihu | ze severu | ze západu |
pohlazení páva po ocase - půdorys      pohlazení páva po ocase - z jihu

Nahoru

(3) Oblačná část (6 forem)

 9. Prásknutí bičem (obrací se doleva)
  Video Video You Tube | z jihu | ze severu |
prásknutí bičem - půdorys      prásknutí bičem - z jihu
 10. Rozhánění oblaků
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
rozhánění oblaků - půdorys      rozhánění oblaků - z jihu
 11. Prásknutí bičem
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
prásknutí bičem - půdorys      prásknutí bičem - z jihu
 12. Poplácání koně po hřívě
  Video Video You Tube | z jihu | ze severu |
poplácání koně po hřívě - půdorys      poplácání koně po hřívě - z jihu
 13. Kopnutí pravou patou
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
kopnutí pravou nohou - půdorys      kopnutí pravou nohou - z jihu
 14. Udeření pěstmi na uši
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
udeření pěstmi na uši - půdorys      udeření pěstmi na uši - z jihu

Nahoru

(4) Hadí část (6 forem)


 (obrat doleva) 15. Kopnutí levou patou
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
kopnutí levou nohou      kopnutí levou nohou - z jihu
 16. Slézání hada z hory a Stání zlatého kohouta na levé noze
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
slézání hada z hory a stání kohouta na levé noze - půdorys      slézání hada z hory a stání kohouta na levé noze - z jihu
 17. Slézání hada z hory a Stání zlatého kohouta na pravé noze
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
slézání hada z hory a stání kohouta na pravé noze - půdorys      slézání hada z hory a stání kohouta na pravé noze - z jihu
 18. Prohození tkalcovského člunku
  Video You Tube | z jihu | ze severu | ze západu |
prohození tkalcovského člunku - půdorys      prohození tkalcovského člunku - z jihu
 19. Bodnutí jehly do mořského dna
  Video You Tube | z jihu | ze severu | ze západu |
bodnutí jehly do mořského dna - půdorys      bodnutí jehly do možského dna - z jihu
 20. Blýsknutí paží (rozevření vějíře)
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
býsknutí paží - půdorys      blýsknutí paží - z jihu

Nahoru

(5) Závěrečná část (4 formy)

 21. obrat doprava a Udeření pěstí
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
obrat a udeření pěstí - půdorys      obrat a udeření pěstí - z jihu
 22. Zapečetění (odhození)
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
zapečetění - půdorys      zapečetění - z jihu
 23. Zkřížení rukou
  Video You Tube | z jihu | ze severu |
zkřížení rukou - půdorys      zkřížení rukou - z jihu

 24. Závěrečný postoj
  Video You Tube | z jihu |
závěrečný postoj - půdorys      závěrečný postoj - z jihu
 Dodatek - najet myší na fotku

závěrečný pozdrav - půdorys      závěrečný pozdrav po najetí myši - z jihu

Poznámka

      Každý učitel má své pojetí, své zkušenosti, své žáky, svou školu. Proto bývají určité rozdíly v jeho provedení a výuce sestavy. Neexistuje jen jediné správné provedení. Pro žáka bývá správné to, co ho učí jeho učitel.
     
"Není problém učit talentované žáky. Uměním je naučit netalentované žáky, těm dávám přednost."
Stanislav Hendrych

Nahoru

Když změníš k lepšímu o něco sebe, změníš k lepšímu svět:
O sebe. :-)
"Óó, kéž by všichni šli touto cestou!"