Fit s Tchaj-ťi čchüan
 ➔  Tchaj-ti
 ➔  Začátečníci

Obrázky a videa ze sestavy Taiči »24 forem« Tchaj-ťi čchüan

Pomůcka k oživování paměti. Sestava se začíná postojem k jihu.

Obrázky - sestava 24-forem Tchaj-ťi čchüan zachycují směry

Stáhnout přehledný obraz s obrázky forem celé sestavy zepředu a zezadu je formát A3. v půdorysu je to A4.

Pozor na řazení obrázků - jsou řazena dle pohybu zleva doprava a zprava doleva! Všimněte si číslování.

PohledyPDFJPGGIF
Zepředu 822 KB 244 KB 181 KB
Zezadu 822 KB 240 KB 180 KB
V půdorysu 460 KB 145 KB 71 KB

Video celé sestavy 24 forem

Video celé sestavy na You Tube: otevřít - záběr ze severu (zezadu)

Nastavení smyčky videa You Tube: Kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Smyčka". U krátkého videa je dobré nejdříve zastavit video, nastavit smyčku a znovu spustit video.

Zvětšit obraz videa se dá kliknutím na poslední značku dolní lišty pod videem.

Rozložená sestava do jednotlivých forem - obrázky a videa

Sestava je rozložená na části pro snadnější zapamatování. Obrázky zachycují pouze klíčové pozice, většinou koncové. Mezi nimi bývá kratří či delší řada fází.

Obrázky zachycují klíčové koncové pozice dle prvotního záznamu této sestavy, který byl určen spíše pro učitele ovládající dlouhou sestavu stylu Jang. Slouží jen k oživení paměti.

Abychom mohli bezproblémově cvičit i v jiných prostorech, kde okna a dveře jsou umístěny jinak, je výhodnější pomyslně si představovat světové strany nebo hodinky – jih je 12 hodin.

Pohled na obrázky je zezadu, tak jak obvykle žáci vidí svého učitele. Pohled videa si můžete vybrat. Při najetí myší se obrázek otočí.

(I.) Úvodní část - kroky na východ, 5 forem

(II.) Opičí část - kroky na západ, 3 formy

(III.) Oblačná část - kroky na východ, 6 forem

(IV.) Hadí část - kroky na západ, 6 forem

(V.) Závěrečná část - obraty, 4 formy

(I) Úvodní část - 5 forem


Výchozí postoj (postoj k jihu)

Kontrolujeme si uvolněnost celého mysli i těla, včetně uvolnění obličejových svalů.

1. Zvedání energie

Video You Tube | z jihu |

Hlídáme si uvolněnost a vyrovnanost páteře. Páteř je nejuvolněnější, když je vzpřímená.

2. Prohrábnutí hřívy divokého koně

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Obrázky jdou zprava doleva a zachycují jen koncové pozice formy. Která noha vpředu, ta ruka je před hrudníkem. Druhá ruka je u boku. # Přechodovou fázi je „držení míče“. Na které straně je váha, tam je míč a ta ruka je nahoře.

3. Bílý jeřáb rozpíná křídla

Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |

Špička levé nohy se zlehounka dotýká podlahy. Levá ruka je spuštěná u boku a pravá je zvednutá.

4. Oprášení kolena

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Obrázky jdou zprava doleva a zachycují jen koncové pozice formy. Spodní ruka je u přední nohy – vedle kolena a druhá provádí úder dlaní na hrudník. # přechodem je „zrcátko: Na které straně je váha, na té straně je zrcátko, prsty druhé ruky míří k lokti.

5. Brnknutí na loutnu

Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |

Levá ruka a levá noha je vpředu, váha plně na zadní noze. Vzdálenost mezi dlaněmi je na délku lokte.

(II.) Opičí část - 3 formy


6. Odtlačení opice

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Obrázky jdou zleva doprava a zachycují jen koncové pozice formy. # Přechodovou fázi je křížový pohyb ruky a nohy – příprava na přitažení a úder, pohyb těle je dozadu.

7. Pohlazení páva po ocase zleva

Video You Tube | z jihu | ze severu | z východu |

Obrázky jsou řazeny zprava doleva. Hlavní fáze: míč; úder na hrudník (pohyby se různí dle škol); zachycení a stažení; zatlačení spojenými dlaněmi; ústup a příprava na odhození; odhození.

8. obrat a Pohlazení páva po ocase zprava

Video You Tube | z jihu | ze severu | ze západu |

Obrázky jsou řazeny zleva doprava. Hlavní fáze – pohyby jsou zrcadlové: obrat doprava a míč vlevo; úder na hrudník (pohyby se různí dle škol); zachycení a stažení; zatlačení spojenými dlaněmi; ústup a příprava na odhození; odhození.

(III.) Oblačná část - 6 forem


9. Prásknutí bičem (obrací se doleva)

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Pravá dlaň je ve tvaru pařátu – palec je spojen s ostatními prsty.

10. Rozhánění oblaků

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Obrázky jsou řazeny zprava doleva. Ruce opisují protisměrné kruhy. Vytváří se rytmus tří prvků: Kde je váha, tam míří ruce i pohled.

11. Prásknutí bičem

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Pravá dlaň je ve tvaru pařátu – palec je spojen s ostatními prsty. Druhá část forma je stejná jako u předcházejícího prásknutí bičem.

12. Poplácání koně po hřívě

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Nejkratší forma sestavy. Koncová pozice se podobá odtlačení opice, jen přední dlaň končí uvolněně.

13. Kopnutí pravou patou

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Pravý loket je nad pravým stehnem. Páteř zůstává vzpřímená a uvolněná. # Přechodovou fázi jsou zkřížené ruce – kterou nohou se kope, ta ruka je vně.

14. Udeření pěstmi na uši

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Hroty pěstí jsou ve výšce uší a od sebe vzdálena na šíři hlavy. U mnohých začátečníků zde působí nežádoucí reflex, kdy při zvednutí loktů se začnou hrbit a stahují hlavu mezi ramena. Páteř musí zůstávat stále uvolněná a hlava vzpřímená. Ramena jsou úplně spuštěná a lokty co nejvíce uvolněné.

(4) Hadí část - 6 forem


15. Kopnutí levou patou

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Zde je kop patou levé nohy do strany – sestava tak zabírá užší koridor. (Mnohé školy vedou kop patou dopředu.) # Opět přechodovou fází jsou zkřížené ruce, opět platí - kterou nohou se kope, ta ruka je vně.

16. Slézání hada z hory a Stání zlatého kohouta na levé noze

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Vodícím pohybem pro začátečníky je podlézání. Důležité je kontrolovat si kolena – stále míří ve směru špičky nohy. Páteř je stále rovná – hlava je unášená s rameny, jako v celé sestavě.

17. Slézání hada z hory a Stání zlatého kohouta na pravé noze

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Po obratu doleva jsou pohyby zrcadlové jako u předcházející formy. Pro začátečníky je důležité si představit, že obě formy tvoří girlandy v jednom směru – obě na „západ“ (pokud začínáme sestavu na jih).

18. Prohození tkalcovského člunku

Video You Tube | z jihu | ze severu |ze západu |

Forma je poskládána z předcházejících pohybů. Údery dlaní jako u oprášení kolena. Zvedání rukou jako u jeřába. Šikmý postoj jako u úderu pěstmi na uši. Postoje jsou šikmo 45°, důležité je včas dotáčet špičku zadní nohy do správného postoje. # Přechodovou fázi je držení míče. Opět platí: na které noze je váha, na té straně je míč a ta ruka je nahoře.

19. Bodnutí jehly do mořského dna

Video You Tube | z jihu | ze severu | ze západu |

Levá ruka je uvolněná jako u oprášení kolena, dlaň rovnoběžně s podlahou. Záda v předklonu, avšak rovná a co nejvíce uvolněná. Hlava je stále unášená rameny a pohled míří k zemi. Nejdůležitější je hlídat si zatížené koleno, které stále míří ve směru špičky nohy.

20. Blýsknutí paží (rozevření vějíře)

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Koncová pozice rukou je jako u prohození člunku doprava, avšak nohy jsou opačně. Důležité je vždy mířit úder dlaní ve směru přední špičky nohy. # Přechodovou fází je pozvednutí rukou vpravo.

(V.) Závěrečná - 4 formy


21. obrat doprava a Udeření pěstí

Video You Tube | z jihu | ze severu |

1. fáze – obrat doprava a krytá pěst (palec musí být vně pěsti, pěst u boku hřbetem nahoru.
2. fáze – volné nakročení doprava a sek hřbetem pěstí. (Je to bez přenášení váhy, jinak se rozhodí rytmus nohou.)
3. fáze - přípravou je nakročení a natažení levé ruky dopředu, pravá pěst jde k boku. Koncovým pohybem je úder pěstí s přenesením váhy.

22. Zapečetění (odhození)

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Koncová pozice je jako u pohlazení páva zleva. # přechodem je ústup a „stažení rukavičky; příprava na odhození jako u pohlazení páva a nakonec odhození jako u páva.

23. Zkřížení rukou

Video You Tube | z jihu | ze severu |

Zkřížení paží symbolizuje harmonizační uzavírání sestavy. Přechodové fáze se mezi školami výrazně liší. Pravá ruka je vně.

24. Závěrečný postoj

Video You Tube | z jihu |

V závěru levou nohu přisouváme – symbolicky se vracíme do prvopočátku, kdy můžeme celou sestavu začít opakovat.
   Závěrečný postoj se nemá podceňovat. V závěrečném postoji chvíli setrváme. Jde o kontrolu harmonie těla i mysli a přechod z meditace do běžného života. Může být doplněn pozdravem Tchaj-ťi chüan.


Poznámky

závěrečný pozdrav po najetí myši - z jihu
Najeďte myší
na fotku.

Občas je dobré si připomínat základní principy při cvičení.

Každý učitel má své pojetí, své zkušenosti, své žáky, svou školu. Proto bývají určité rozdíly v jeho provedení a výuce sestavy. Neexistuje jen jediné správné provedení sestavy. Pro žáka bývá správné to, co ho učí jeho učitel.

"Není problém učit talentované žáky. Uměním je naučit netalentované žáky, těm dávám přednost."

Stanislav HendrychAutor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 17. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych