Tchaj-ťi čchüan
 
 
 

Tchaj-ťi sestava "85 forem" - seznam


Tachaj chi chuan, Tai-chi, Taichi, Taiči, Tajči, Taiji, Taijiquan, Tchaj-ťi
 
Obrázek modrého čínského draka.

I. část       A   

II. část     A      B       C 

III. část     A       B       C 

Části "B" jsou shodné, mimo dvou pohybů.

Jedná se o vybrané formy z velké sestavy 85 forem, kterou učil Jang Čcheng-fu na veřejnosti. Forma je označení pro určitý soubor pohybů, proto je zde upřednostněno slovesné vyjáření.

Čínští mistři berou seznam forem pouze jako neformální pomůcku pro žáky. Proto se často setkáváme s různým počítáním forem (85, 88, 102, 128 aj.). Rozdíly v počítání jsou způsobovány například u oprášení kolena, někde je to jedna forma a jinde tři formy: Oprášení kolena (levé, pravé, levé) / Oprášení levého kolena, Oprášení pravého kolena, Oprášení levého kolena.

Taktéž přesnost názvů jednotlivých forem bývá částečně odlišná (čáp rozpíná křídla / bílý jeřáb rozpíná křídla; rozhánění oblaků / plující oblaka). Přitom se v jádru jedná o stejnou sestavu. Dalším úskalím je jazyk, v čínštině nejsou podstatná jména, vyjadřují se tam slovesné. Dalším problémem je řetězení překladů, kdy se nepřesnosti překladů násobí. Závěr? Seznam forem brát pouze jako pomůcku a soustředit se na samotné cvičení.

Část I.

1. Přípravný postoj
2. Úvodní forma
3. Odražení a Pohlazení páva za ocas
4. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
5. Zvednutí rukou
6. Bílý jeřáb rozpíná křídla
7. Oprášení kolena - L
8. Brnknutí na loutnu
9. Oprášení kolena - L, P, L
10. Brnknutí na loutnu
11. Oprášení kolena - L
12. Udeření pěstí
13. Zapečetění (odhození)
14. Zkřížení rukou

Část II. - A

15.a) Nesení tygra do hor a
15.b) Pohlazení páva
16. Zasunutí pěsti pod loket (obrat vlevo)

Část II. - B

17. Odstrčení opice - P, L, P
18. Šikmé vzlétnutí
19. Zvednutí rukou
20. Bílý jeřáb rozpíná křídla
21. Oprášení kolena - L
22. Bodnutí jehly do mořského dna
23. Rozevření vějíře 24. Obrat a hákování (obrat vpravo)
25. Udeření pěstí
26. Pohlazení páva za ocas
27. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
28. Rozhánění oblaků
29. Prásknutí bičem
30. Poplácání koně

Část II. - C

31. Kopnutí pravou a levou nohou
32. Obrat a Kopnutí levou patou (obrat vlevo)
33. Oprášení kolena - L, P
34. Udeření pěstí do země
35. Obrat a Hákování (obrat vpravo)
36. Udeření pěstí
37. Kopnutí pravou patou
38. Udeření tygra zleva
39. Udeření tygra zprava (obrat vpravo)
40. Obrat a Kopnutí pravou patou
41. Udeření hroty na uši
42. Kopnutí levou patou
43. Otočení a Kopnutí pravou patou (otočka vpravo)
44. Udeření pěstí
45. Zapečetění
46. Zkřížení rukou

Část III. - A

47.a Nesení tygra do hor a
47.b Pohlazení páva
48. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
49. Prohrábnutí hřívy divokého koně - 3x (obrat vpravo)
50. Odražení a Pohlazení páva za ocas
51. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
52. Nefritové ženy tkají (prohazování 4x)
53. Odražení a Pohlazení páva za ocas
54. Prásknutí bičem
55. Rozhánění oblaků
56. Prásknutí bičem
57. Had slézá z hory
58. Zlatý kohout stojí na jedné noze - 2x

Část III. - B

59. Odstrčení opice - P, L, P
60. Šikmé vzlétnutí
61. Zvednutí rukou
62. Bílý jeřáb rozpíná křídla
63. Oprášení kolena - L
64. Bodnutí jehly do mořského dna
65. Rozevření vějíře
66. Obrat a Bílý had vyplazuje jazyk (obrat vpravo)
67. Udeření pěstí 68. Pohlazení páva za ocas
69. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
70. Rozhánění oblaků
71. Prásknutí bičem
72.a Poplácání koně a

Část III. - C

72.b Proniknutí dlaní
73. Obrat a Kopnutí pravou patou (obrat vpravo)
74. Udeření na slabiny
75. Pohlazení páva za ocas
76. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
77. Had slézá z hory
78. Vykročení k sedmi hvězdám
79. Osedlaní tygra
80. Otočení a Lotosové kopnutí (otočka vpravo)
81. Natažení luku a vystřelení na tygra
82. Udeření pěstí
83. Zapečetění
84. Zkřížení rukou
85. Uzavření sestavy

Stáhnout seznam ve Wordu


Autor:
Česká republika

Publikováno:
Aktualizováno: 17. 8. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych