Fit s Tchaj-ťi čchüan
 ➔  Tchaj-ti
 ➔  85 f. seznam

Sestava 85 forem Tchaj-ťi čchüan seznam jednotlivých forem

Sestava 85 forem Tchaj-ťi čchüan seznam jednotlivých forem

Jinak psáno Tchaj chi, Tai chi, Taiči, Taiji, Taiji, Tai-ji, Tai ji, Tchaj-ti

Obrázek modrého čínského draka.

I. část       A   

II. část     A      B       C 

III. část     A       B       C 

Části "B" jsou shodné, mimo dvou pohybů.

Jedná se o vybrané formy z velké sestavy 85 forem, kterou učil Jang Čcheng-fu na veřejnosti. Forma je označení pro určitý soubor pohybů, proto je zde upřednostněno slovesné vyjáření.

Čínští mistři berou seznam forem pouze jako neformální pomůcku pro žáky. Proto se často setkáváme s různým počítáním forem (85, 88, 102, 128 aj.). Rozdíly v počítání jsou způsobovány například u oprášení kolena, někde je to jedna forma a jinde tři formy: Oprášení kolena (levé, pravé, levé) / Oprášení levého kolena, Oprášení pravého kolena, Oprášení levého kolena.

Taktéž přesnost názvů jednotlivých forem bývá částečně odlišná (čáp rozpíná křídla / bílý jeřáb rozpíná křídla; rozhánění oblaků / plující oblaka). Přitom se v jádru jedná o stejnou sestavu. Dalším úskalím je jazyk, v čínštině nejsou podstatná jména, vyjadřují se tam slovesné. Dalším problémem je řetězení překladů, kdy se nepřesnosti překladů násobí. Závěr? Seznam forem brát pouze jako pomůcku a soustředit se na samotné cvičení.

Při původním vytváření názvů jednotlivých forem se pravděpodobně mistři snažili před okolím zamaskovat pravý význam formy pro bojové využití. Tam, kde je napohled zřejmý úder pěsti a kop, forma nemá krycí poetický krycí název.

Část I.

1. Přípravný postoj
2. Úvodní forma
3. Odražení a Pohlazení páva za ocas
4. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
5. Zvednutí rukou
6. Bílý jeřáb rozpíná křídla
7. Oprášení kolena - L
8. Brnknutí na loutnu
9. Oprášení kolena - L, P, L
10. Brnknutí na loutnu
11. Oprášení kolena - L
12. Udeření pěstí
13. Zapečetění (odhození)
14. Zkřížení rukou


Část II. - A

15.a) Nesení tygra do hor a
15.b) Pohlazení páva za ocas
16. (obrat vlevo) Zasunutí pěsti pod loket

Část II. - B

17. Odstrčení opice - P, L, P
18. Šikmé vzlétnutí
19. Zvednutí rukou
20. Bílý jeřáb rozpíná křídla
21. Oprášení kolena - L
22. Bodnutí jehly do mořského dna
23. Rozevření vějíře
24. Obrat a hákování (obrat vpravo)
25. Udeření pěstí
26. Pohlazení páva za ocas
27. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
28. Rozhánění oblaků
29. Prásknutí bičem
30. Poplácání koně

Část II. - C

31. Kopnutí pravou a levou nohou
32. Obrat a Kopnutí levou patou (obrat vlevo)
33. Oprášení kolena - L, P
34. Udeření pěstí do země
35. Obrat (vpravo) a Hákování
36. Udeření pěstí
37. Kopnutí pravou patou
38. Udeření tygra zleva
39. (obrat vpravo) Udeření tygra zprava
40. Obrat a Kopnutí pravou patou
41. Udeření hroty na uši
42. Kopnutí levou patou
43. Otočení (vpravo) a Kopnutí pravou patou
44. Udeření pěstí
45. Zapečetění
46. Zkřížení rukou


Část III. - A

47.a Nesení tygra do hor a
47.b Pohlazení páva za ocas
48. (obrat vlevo) Prásknutí bičem
49. (obrat vpravo) Prohrábnutí hřívy divokého koně - 3x
50. Odražení a Pohlazení páva za ocas
51. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
52. Nefritové ženy tkají (prohazování 4x)
53. Odražení a Pohlazení páva za ocas
54. Prásknutí bičem
55. Rozhánění oblaků
56. Prásknutí bičem
57. Had slézá z hory
58. Zlatý kohout stojí na jedné noze - 2x

Část III. - B

59. Odstrčení opice - P, L, P
60. Šikmé vzlétnutí
61. Zvednutí rukou
62. Bílý jeřáb rozpíná křídla
63. Oprášení kolena - L
64. Bodnutí jehly do mořského dna
65. Rozevření vějíře
66. Obrat (vpravo) a Bílý had vyplazuje jazyk
67. Udeření pěstí
68. Pohlazení páva za ocas
69. (obrat vlevo) Prásknutí bičem
70. Rozhánění oblaků
71. Prásknutí bičem
72. Poplácání koně

Část III. - C

72.b Proniknutí dlaní
73. Obrat (vpravo) a Kopnutí pravou patou
74. Udeření na slabiny
75. Pohlazení páva za ocas
76. (obrat vlevo) Prásknutí bičem
77. Had slézá z hory
78. Vykročení k sedmi hvězdám
79. Osedlaní tygra
80. Otočení (vpravo) a Lotosové kopnutí
81. Natažení luku a vystřelení na tygra
82. Udeření pěstí
83. Zapečetění
84. Zkřížení rukou
85. Uzavření sestavy

Stáhnout seznam ve Wordu


Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 17. 8. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych