Fit s Tchaj-ťi čchüan
 ➔  Tchaj-ti
 ➔  začátečníci
 ➔  přínosy

Přínosy cvičení Tchaj-ťi


Jinak psáno Tchaj chi, Tai chi, Taiči, Taiji, Taiji, Tai-ji, Tai ji, Tchaj-ti

Některé přínosy se začnou projevovat po třech měsících jiné později. To záleží na tom, s jakými problémy osoba začíná cvičit, nakolik je zdravý stávající životní režim a jak intenzivně si cvičí. Změny nastávají pozvolna a cvičící si je mnohdy ani neuvědomuje. Často se stává, že na změny upozorní známá osoba, když se dlouho neviděli.

Tělesné přínosy - vedle prevence je vliv na bolesti páteře

„Lékař léčí, příroda uzdravuje.“ Málo lidí si uvědomuje, že tou přírodou je jejich vlastní tělo. Pokud uvedeme tělesný režim do rovnováhy, nastávají v těle regenerační procesy. Jde zejména o pohybový a psychický režim.

a) Pohybový režim

Cvičením se vytvářejí zdravé motorické návyky, zejména v oblasti páteře a časem mizí případné bolesti páteře.

Pomalé relaxační pohyby uvolňují kloubní mazivo, které je důležité pro kloubní chrupavky.

Vedle toho se rozvíjí i jemná motorika a uvědomělost pohybů. To se pozitivně projevuje i v běžných každodenních činnostech a u manuálně pracujících.

b) Psychosomatický režim

Tělesný režim - je úzce propojen se stavem psychiky – prožíváním. Nesmíme zapomínat, že tělo s psychikou je stavěno pro život v divoké přírodě.

Emoce - (úzkost, zlost, smutek, radost) jsou dary přírody, jsou to určité psychosomatické režimy pro určité životní situace, které předkům pomáhaly přežívat v divočině. Zdrojem emocí je malá část mozku amygdala (mandle – dle tvaru).

Úroveň vitality – souvisí s hospodařením tělesné energie v závislosti na stavu prostředí. Rozhodovací části mozku je hypotalamus, který obsahuje dva relativně samostatné systémy: sympatikus a parasympatikus.

Zdravotní problémy nastavějí, když je režim dlouhodobě vychýlený z rovnovážného stavu. Civilizace vytváří umělé životní situace. Například strach ze ztráty zaměstnání – psychosomatika na toto reaguje jako by se jednalo o ohrožení života, a proto se tělo nastavuje na režim boje nebo útěku. Přitom se do krve uvolňuje množství „stresových“ hormonů. Pohybem v přírodě se spalovaly ve svalech. Dnes u „moderních“ osob zůstávají v krvi a udržují vysoký krevní tlak.

O těchto nemocech hovoříme jako o civilizačních: problémy s krevním tlakem, žlučníkem, trávicím traktem, slinivkou, imunitním systémem atd.

Pravidelné cvičení Tchaj-ťi čchüanu vede k nastolování rovnováhy u amygdaly a hypotalamu. Samozřejmě, že v životě dochází i nadále k vychylování režimu, avšak již jde o krátkodobé, se kterým se tělo snadno vyrovnává.

Psychika - přínosy cvičení jsou-li stresy, smutky, úzkostí

Motorické nároky vedou k rozvíjení psychických schopností a dovedností, které se pak pozitivně projevují v pracovním i běžném každodenním životě.

Rozvíjí se schopnost nadhledu – Při cvičení sestav Tchaj-ťi osoba rozvíjí schopnost mít nadhled nad svými tělesnými pohyby. To se následně projevuje i vyšší schopnosti nadhledu nad svými emocemi a city. Zde nejde o jejich potlačování, ale o možnost vědomého nakládání s nimi. Tím se z otroka emocí a citů stává jejich pán. Tím se také zvyšuje odolnost vůči stresům.

Rozvíjí se schopnost udržování pozornosti delší dobu – současný civilizační život rozvíjí spíše roztříštěnou pozornost vlivem silných informačních podnětů, kdy pozornost rychle přechází z jednoho podnětu na druhý. V některých životních situacích je potřeba se dokázat rychle orientovat v množství informací, avšak v jiných situacích osoba potřebuje naopak udržet pozornost u jednoho řešeného problému. Z nepozornosti pak mnozí studenti nezvládají maturity z matematiky, zaměstnanci dělají chyby. Z nepozorností bývají i časté úrazy, dopravní nehody.

Rozvíjí se kapacita operační paměti – což znamená, že ve vědomí udržíme více informací. Lze to přirovnat k velikosti monitoru. Každé dítě začíná s monitorem velikosti kalkulačky. Tréninkem se plocha monitoru zvětšuje na velikost monitoru malého mobilu. Řada dospělých u této velikosti setrvává. Dovedou řešit jen jednoduché problémy. U složitější se jim pak stává, že svým řešením si zadělají na další problém, protože byl v oblasti mimo monitor.

Problém malého monitoru se projevuje u dětí například tím, že když poslouchají nebo čtou krátkou pohádku, v polovině si neudrží počátek příběhu. Proto jim příběh nedává smysl a čtení je nebaví. Nejvíce je baví sledování reklam, protože v nich bývají krátké minipříbehy, které stačí pojmout jejich omezená operační paměť a proto těmto minipříběhům rozumí.

Maturanti s malou operační paměti, při řešení slovního matematického úkolu, neudrží v paměti znění celého slovního zadání, a proto mu neporozumí. Proto nevyřeší slovní příklady, i když potřebné vzorečky plně ovládají.

To je jeden z hlavních důvodů, proč mají rodiče číst dětem pohádky – tréninkem se rozšiřuje kapacita jejich operační paměti. Trénují udržet si v pozornosti počáteční děj až do konce. Pak vnímají příběh jako celek a dává jim smysl.

Uvědomělá motorika celého těla rozvíjí operační paměť natolik, že člověk je schopen vnímat při řešení problémů mnohem více souvislostí a tím dovede problémy lépe řešit. Rozvíjí se tak schopnost holistického, systémového a mezioborového myšlení.

Lépe se propojují mozkové hemisféry – to má významný vliv na myšlení.

Poslanci – řeší slovíčka a unikne jim celek. Nebo řeší celkové vyznění zákona a unikne jim přesnost definic. To bývá častou příčinou různých paskvilů v zákonech, které se pak mění dříve, než nabudou platnosti. Cvičením Tchaj-ťi se rozvíjí schopnost podržet ve vědomí detaily i celek v celistvosti.

Z osobní zkušenosti při psaní článků: Když jsem psával články, míval jsem v nich plno překlepů a gramatických chyb, které jsem nevnímal. Když jsem se soustředil na opravu překlepů a gramatických chyb, tak jsem mnohdy provedl takové opravy, že věty se staly nelogickými. Nyní dovedu současně vnímat gramatiku slov i větný význam. Výsledek se začal projevovat až po několika létech cvičení.

Výčet přínosů cvičení zde není úplný. Tak jako lidé mívají nepřeberné množství problémů, tak cvičení má i nepřeberné množství přínosů.

Cvičení Tchaj-ťi čchüan nepřímo zlepšuje mezilidské vztahy

Žáci Tchaj-ťi čchüanu pravidelným cvičením samovolně získávají nadhled nad svými emocemi a tím méně podléhají emoční „nákaze“. Také rozvíjejí schopnost vnímat problémy v širších souvislostech.

Toto samovolně po čase začne se projevovat zlepšováním mezilidských vztahů jak v soukromém, tak veřejném a pracovním životě. Prostě nenápadně začnou ubývat zbytečné konflikty, které zbytečně znepříjemňují život. To má zpětně pozitivní vliv na zdraví

* * * * *

Vše, co je v tomto článku uvedeno, potvrzuji ze svých osobních zkušeností. S cvičením Tchaj-ťi čchüan jsem pozvolna začal v roce 1994.

Autor – 2019

Odkaz – Pro padesátníky je Tchaj-ťi „elixírem“

www.lidovky.cz - 21. května 2017
Cvičení tchaj-ťi je pro padesátníky elixírem, zlepšuje jim kognitivní schopnosti https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/cviceni-tchaj-ti-je-pro-padesatniky-elixirem-zlepsuje-jim-kognitivni-schopnosti.A170520_141756_ln-zdravi_ELE
Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 26. 8. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych