Kdo nikam nejde, nikam nedojde.

GRAFOLOGIE

Grafologie je:
- psychologie ručně psaného písma;
- jedna z projektivních technik;
- vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu.

   Na grafologii není nic tajuplného, vychází ze statistiky. Pohyby při psaní jsou regulovány různými částmi mozku a lze říci, že rukopis je v podstatě mozkopis a odráží se v něm jádro osobnosti pisatele.

   Grafologie slouží k psychologickým rozborům rukopisů, je to dobrý nástroj k porozumění lidské psychice, k porozumění lidem, pomáhá při práci s lidmi, při výchově atd. Grafologie je rovněž výborná cesta, jak proniknout do tajů lidské psychiky, neboť je zde rozložená celá osobnost člověka. V rukopise je zakódována takřka celá osobnost:
  • mezilidské vztahy;
  • převažující motivace;
  • životní strategie;
  • vitálnost;
  • emoce atd.

Když změníš k lepšímu o něco sebe, změníš k lepšímu svět:
O sebe. :-)
"Óó, kéž by všichni šli touto cestou!"