» GRAFOLOGIE «
 ➔ Grafologie

Grafologie - co je a co je rozbor rukopisu

Rukopis z vánočního přání

Grafologie je

  • Grafologie je psychologie ručně psaného písma;
  • Grafologie je jedna z projektivních technik;
  • Grafologie je vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu - rozbor rukopisu.

Grafologie není nic tajuplného, vychází ze statistiky. Pohyby při psaní jsou regulovány různými částmi mozku a lze říci, že rukopis je v podstatě mozkopis a odráží se v něm jádro osobnosti pisatele.

Při grafologických rozborech se vyhodnocuje například tlak, rychlost tahu, výška a šířka písmen, zvláštní tvary písmen, sklon, počáteční a koncové tahy, průběh řádků, celková kompozice stránky aj. U všech znaků se vyhodnocuje velikost změn v průběhu psaní.

Přínosy grafologie

Grafologie slouží k psychologickým rozborům rukopisů, je to dobrý nástroj k porozumění lidské psychice, k porozumění lidem, pomáhá při práci s lidmi, při výchově atd. Grafologie je rovněž výborná cesta, jak proniknout do tajů lidské psychiky, neboť je zde rozložená celá osobnost člověka. V rukopise je zakódována takřka celá osobnost, kterou grafologie rozborem rukopisu zrekonstruuje a shrne do jednotlivých položek:

  • mezilidské vztahy;
  • převažující motivace;
  • životní strategie;
  • vitálnost;
  • emoce atd.

Postup grafologického rozboru

Každý grafolog nejdříve ohodnotí kvalitu rukopisu - nakolik je vhodný ke grafologickému rozboru. K posuzování jednotlivých grafologických znaků běžně užívají lupu, pravítko a úhloměr. V prvopočátku zkoumání rukopisů nejdříve měří vše, co se změřit dá, pak posuzuje neměřitelné znaky – tvary a četnost na úrovni stopy psací potřeby, písmen, řádků a stránky jako celku.

Poté k jednotlivým znakům připojuje psychické znaky a z takto získaných informací sestavuje psychický profil osobnosti z různých úhlů pohledů. Přitom všechny položky musí do sebe zapadat. Teprve pak sepisuje samotný grafologický rozbor do

Písmoznalectví není grafologie

Je to expertíza ručně psaného písma, je to znalecký obor. Písmoznalec (obvykle soudní znalec – obor Písmoznalectví) zkoumá a porovnává písemné projevy s cílem potvrdit nebo vyvrátit autorství pisatele. Řadí se mezi nejstarší zkoumání v oblasti trestních záležitostí, zejména se zkoumaly pravosti podpisů na různých smlouvách. Písmoznalci se nezabývají psychikou pisatele.

Tak jako grafologové písmoznalci užívají lupy, pravítka, úhloměry a navíc mikroskopy a jiná zařízení. I když mnohdy podpisy a písmo se s věkem mění, stále zůstávají mnohé charakteristické znaky. Nejvíce se mění tlak a velikost písma.


Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 7. 2. 2020
Publikoval: Stanislav Hendrych

(c) 2006

 

Hlavní logo stránek