T c h a j   Ť i   Č c h ü a n

Taiči sestava "85 forem" styl Jang

I. část       A   
II. část     A   B   C 
III. část     A   B   C 
Díly "B" jsou shodné, mimo dvou pohybů.
Postava zobrazuje směr na konci formy.
JIH
VÝCH.--|--ZÁPAD
SEVER

(Figury jsou zobrazeny v půdorysu.)

Část I.


 Výchozí postoj je k jihu.  1. Přípravný postoj
půdorys formy číslo 1.
 2. Úvodní forma
půdorys formy číslo 2.
 3. Odražení a Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 3.
 4. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 4.
 5. Zvednutí rukou
půdorys formy číslo 5.
 6. Bílý jeřáb rozpíná křídla
půdorys formy číslo 6.
 7. Oprášení kolena - L
půdorys formy číslo 7.
 8. Brnknutí na loutnu
půdorys formy číslo 8.
 9. Oprášení kolena - L, P, L
půdorys formy číslo 9.
 10. Brnknutí na loutnu
půdorys formy číslo 10.
 11. Oprášení kolena - L
půdorys formy číslo 11.
 12. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 12.
 13. Zapečetění (odhození)
půdorys formy číslo 13.
 14. Zkřížení rukou
půdorys formy číslo 14.
Nahoru

Část II. - A  15.a Nesení tygra do hor a
půdorys formy číslo 15. část a
  15.b Pohlazení páva
půdorys formy číslo 15. část b
 16. Zasunutí pěsti pod loket (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 16.
Nahoru

Část II. - B 17. Odstrčení opice - P, L, P
půdorys formy číslo 17.
  18. Šikmé vzlétnutí
půdorys formy číslo 18.
  19. Zvednutí rukou
půdorys formy číslo 19.
 20. Bílý jeřáb rozpíná křídla
půdorys formy číslo 20.
 21. Oprášení kolena - L
půdorys formy číslo 21.
  22. Bodnutí jehly do mořského dna
půdorys formy číslo 22.
  23. Rozevření vějíře
půdorys formy číslo 23.
 24. Obrat a hákování (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 24.
 25. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 25.
 26. Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 26.
 27. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 27
 28. Rozhánění oblaků
půdorys formy číslo 28.
 29. Prásknutí bičem
půdorys formy číslo 29.
 30. Poplácání koně
půdorys formy číslo 30.
Nahoru

Část II. - C  31. Kopnutí pravou a levou nohou
půdorys formy číslo 31.
  32. Obrat a Kopnutí levou patou (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 32.
 33. Oprášení kolena - L, P
půdorys formy číslo 33.
  34. Udeření pěstí do země
půdorys formy číslo 34.
 35. Obrat a Hákování (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 35.
 36. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 36.
  37. Kopnutí pravou patou
půdorys formy číslo 37.
  38. Udeření tygra zleva
půdorys formy číslo 38.
  39. Udeření tygra zprava (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 39.
  40. Obrat a Kopnutí pravou patou
půdorys formy číslo 40.
  41. Udeření hroty na uši
půdorys formy číslo 41.
  42. Kopnutí levou patou
půdorys formy číslo 42.
  43. Otočení a Kopnutí pravou patou (otočka vpravo)
půdorys formy číslo 43.
 44. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 44.
 45. Zapečetění
půdorys formy číslo 45.
 46. Zkřížení rukou
půdorys formy číslo 46.
Nahoru

Část III. - A  47.a Nesení tygra do hor a
půdorys formy číslo 47. část a
  47.b Pohlazení páva
půdorys formy číslo 47. část b
  48. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 48.
  49. Prohrábnutí hřívy divokého koně - 3x (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 49.
 50. Odražení a Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 50.
  51. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 51.
  52. Nefritové ženy tkají (prohazování 4x)
půdorys formy číslo 52.
 53. Odražení a Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 53.
 54. Prásknutí bičem
půdorys formy číslo 54.
 55. Rozhánění oblaků
půdorys formy číslo 55.
 56. Prásknutí bičem
půdorys formy číslo 56.
  57. Had slézá z hory
půdorys formy číslo 57.
  58. Zlatý kohout stojí na jedné noze - 2x
půdorys formy číslo 58.
Nahoru

Část III. - B 59. Odstrčení opice - P, L, P
půdorys formy číslo 59.
  60. Šikmé vzlétnutí
půdorys formy číslo 60.
  61. Zvednutí rukou
půdorys formy číslo 61.
 62. Bílý jeřáb rozpíná křídla
půdorys formy číslo 62.
 63. Oprášení kolena - L
půdorys formy číslo 63.
  64. Bodnutí jehly do mořského dna
půdorys formy číslo 64.
  65. Rozevření vějíře
půdorys formy číslo 65.
 66. Obrat a Bílý had vyplazuje jazyk (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 66.
  67. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 67.
 68. Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 68.
 69. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 69.
 70. Rozhánění oblaků
půdorys formy číslo 70.
 71. Prásknutí bičem
půdorys formy číslo 71.
 72.a Poplácání koně a
půdorys formy číslo 72.
Nahoru

Část III. - C 72.b Proniknutí dlaní
půdorys formy číslo 73. část a
  73. Obrat a Kopnutí pravou patou (obrat vpravo)
půdorys formy číslo 73. část b
  74. Udeření na slabiny
půdorys formy číslo 74.
 75. Pohlazení páva za ocas
půdorys formy číslo 75.
 76. Prásknutí bičem (obrat vlevo)
půdorys formy číslo 76.
  77. Had slézá z hory
půdorys formy číslo 77.
  78. Vykročení k sedmi hvězdám
půdorys formy číslo 78.
 79. Osedlaní tygra
půdorys formy číslo 79.
  80. Otočení a Lotosové kopnutí (otočka vpravo)
půdorys formy číslo 80.
  81. Natažení luku a vystřelení na tygra
půdorys formy číslo 81.
 82. Udeření pěstí
půdorys formy číslo 82.
 83. Zapečetění
půdorys formy číslo 83.
 84. Zkřížení rukou
půdorys formy číslo 84.
 85. Uzavření sestavy
půdorys formy číslo 85.

Nahoru

Když změníš k lepšímu o něco sebe, změníš k lepšímu svět:
O sebe. :-)
"Óó, kéž by všichni šli touto cestou!"