Kdo nikam nejde, nikam nedojde.

Provádění grafologických rozborů

Grafologie se v personálním poradenství využívá již řadu let jako cenného nástroje. Dále je využívána v personalistice při práci s lidskými zdroji. V pedagogickém poradenství není zatím grafologii věnována větší pozornost, přitom může nápomoci při řešení výchovných problémů. Dětský rukopis není ještě vyzrálý, nelze z něho zjistit tolik informací, jako z rukopisu dospělého, přesto obsahuje mnohé cenné informace.

Postup

 • Napsaní rukopisu v klidu, netřeba spěchat.
 • Samotný grafologický rozbor rukopisu vyžaduje čas.
 • Následná půlhodinová konzultace v Opavě, termín po vzájemné dohodě.

Grafologické rozbory jsou určeny

 • osobám, rodičům, firmám, organizacím a školám apod.

 • Výhody grafologických rozborů

  Grafologický rozbor přináší komplexní pohled na osobnost - v rukopise se zobrazuje celková osobnost, zvláště oblast prožívání, tužeb a mezilidských vztahů, skryté motivace chování a jednání. Některé informace získané grafologickým rozborem psychotesty neodhalí.


  Cena grafologického rozboru

 • za jeden rozbor: 1.100 Kč

 • Podmínky grafologického rozboru

  • Písemný souhlas autora rukopisu, pokud objednává někdo jiný.
  • Poskytnutí originál textu psaného na čistém nelinkovaném papíře formátu A4 s podpisem a psaného v klidném prostředí; ideální je slohová práce na jakékoli téma, zcela nevhodný je text psaný fixem či skript.
  • V průvodním dopise základní informace o pisateli (věk, pohlaví, profese, zda nosí brýle, učební jazyk v první třídě), hlavní účel grafologického rozboru.

  Grafolog

  • Stanislav Hendrych
  • IČO: 115 44 163
  • Kvalifikace: CONSILIA - rekvalifikační kurz Richterovy školy grafologie
  • Praxe: od r. 1997
  • Kontakt

  Poznámka:

  Konzultace pomůže upřesnit nejasnosti vyplývající z rozdílných výkladů pojmů a grafolog může bezprostředně zodpovědět dodatečné dotazy.

  Úvodní stránka Grafologie


  Když změníš k lepšímu o něco sebe, změníš k lepšímu svět:
  O sebe. :-)
  "Óó, kéž by všichni šli touto cestou!"