» GRAFOLOGIE «
 ➔  kurzy

Kurz »základy grafologie - studium lidské psychiky«, Opava

Studium grafologie může být i cesta k seberozvoji!

Kurz je určen pro:
* zvídavé osoby snažící se posílit své znalosti a dovednosti; porozumět sobě, členům rodiny, kolegům a lidem ve svém okolí; zlepšovat svou orientace v mezilidských vztazích;
* nebo osoby profesí jako jsou trenéři, mentoři, konzultanti, vedoucí pracovníci a personalisté, pedagogové, vychovatelé, pracovníci v sociálních oblastech apod.

Kurz je pro osoby od 18 let a psychicky zdravé.

Organizátor - přihlášky: Stanislav Hendrych, Kontakt

Opava: Základy grafologie – organizace kurzu

Forma studia: presenční kurz - začátečníci

Maximální počet účastníků: 14

První lekce: 8. října 2020 v 16:00 hod.!-- datum zahájení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-->
Doba: čtvrtek od 16:00 hod. do 17:40 hod.

Délka kurzu: 8 měsíců (32 lekcí po 2 hod.); dvě pololetí; celkem 64 hod. (32 lekcí)

Údobí: 1 × týdně ve čtvrtek,
ukončení je 27. května 2021

Místo kurzu:
Objekt: OC Žabka I. patro (vchod z rampy)
Adresa: Moravskoslezský kraj; Opava - Kylešovice, Hlavní 120

Obchodní centrum Žabka - vchod k učebně

Kurzovné za pololetí: 3 000 , platby na místě.
Při platbě na účet do konce prázdnin sleva 20%; zaplatí-li se předem obě pololetí najednou je další sleva 20%.
Přihlášky do zahájení kurzu, jsou-li volná místa.

Na konci kurzu absolventi obdrží osvědčení, podmínkou je dobrá účast a samostatná závěrečná práce.

Lektot: Stanislav Hendrych, Kontakt

Ukázka rukopisu

Rukopis - vánoční přání na pohlednici
Pravý sklon a uvolněné písmo svědčí o uvolněné osobě: Co na srdci to hned na jazyku. - Vnímá to jako svou přednost. To může být důvod, proč je bez důvěrných přátel a cítí se osaměle.

Kurz grafologie – srozumitelné studium lidské psychiky

 • Co je grafologie
 • Analyzování prvků rukopisu
 • Vytváření modelu osobnosti pisatele
 • Posuzování u rukopisů Hodnotová měřítka, sociální vyzrálost, postoj k mezilidským vztahů, strategické chování, zařazování se do role ve společnosti aj.
 • Nadhled nad vlastní osobou
 • Porozumění sobě i druhým osobám a tím snižování zbytečných mezilidských konfliktů. „Kdo nerozumí sobě, nerozumí ani druhým." - "Mnoho lidí nerozumí sami sobě, proto nemají potřebnou kontrolu nad svým životem."
 • Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu, je zahrnuto v ceně. Podmínkou vydání osvědčení je docházka a odevzdání závěrečné práce.

Informace pro studium - předpoklady, co s sebou

 • S sebou blok s vyměnitelnými listy, psací potřeby, pravítko, úhloměr, nějakou učebnici grafologie kde jsou popisy grafologických znaků jako je tlak, sklon, výška písma, náběhové a koncové tahy, uhly girlandy a arkády, krycí tahy
 • Tento kurz je krátký, neopravňuje k práci jako kvalifikovaný grafolog- předávání grafologických rozborů druhým osobám.
 • Analýzu vlastního rukopisu si provádí každý sám jen pro vlastní potřebu.
 • Výhodu mají kurzisté se schopnosti empatie.
 • Při zahájení není vyžadovaná předchozí znalost grafologie. Potřebujete však zvídavou mysl a zájem dozvědět se více o složitosti lidské povahy.

Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 7. 8. 2020
Publikoval: Stanislav Hendrych

(c) 2006