Kdo nikam nejde, nikam nedojde.
 ➔  BUVN

BUVN - Bojové umění s válečkem na nudle

BUVN - Bojové umění s válečkem na nudle

Akce

(Klub bojového umění s válečkem na nudle)
Program: veselý
Doba: Akce se koná vždy 1. dubna každého roku, čas zašlu na požádání.
Místo: Tělocvična Mařádkova 7, Opava 1
Poznámky: Možnost přijímání nových členů z řad žáků Taiči.

Opis Zakládací listiny BUVN

ZAKLÁDACÍ LISTINA
Klubu bojového umění s válečkem na nudle

Názen klubu: Klub bojového umění s válečkem na nudle, zkráceně Klub BUVN

Podmínky členství: vlastnictví válečku na nudle, zájem o učení sebeobrany s válečkem na nudle, hrdost na toto cvičení.

Tímto se zakládá Klub bojového umění s válečkem na nudle, jedná se o sebeobranné bojové umění. Cílem klubu je zachování tohoto bojového umění naších praprababiček - kuchařek.

Základem výuky bojového umění s válečkem na nudle je sestava sebeobranných pohybů. Tajemství úspěšnosti této formy sebeobrany spočívá v podceňování sebeobrany s válečkem na nudle a v naplňování hesla "každý chvilku tahá pilku". To znamená, že když útočník postupuje obránkyně ustupuje s ováděním útočníkovy síly a když útočník začne ustupovat, aby se připravil na útok, v ten okamžik obránkyně začne postupovat a útočit.

Toto umění bylo dlouho zkryto, protože náhodní diváci cvičení se domnívali, že kuchařky prohánějí mouchy. Umění se předávalo mezi kuchařkami pouze v několika zájezdních hostincích. Se zánikem povozničení zanikaly i tyto zájezdní hostince. Poslední z nich vyhořel v padesátých létech minulého století.

Dle vyprávění, bojové umění pochází od kuchařky Apoleny z osamělého zájezdního hostince na Bukovině ve Slezsku. Původ kuchařky Apolény zůstává zahalen tajemstvím. Bližší informace o ní se nedochovaly. Údajně toto bojové umění ovládala i známá kuchařka Magdaléna Retiková.


V Opavě 1. apríla 2006
Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 17. 4. 2020
Publikoval: Stanislav Hendrych